Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

 

อยากเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำเป่าลมจังเลย


ลดลง ซึ่งบางทีเรามองไม่ ถนัดนัก ก็เพราะที่จริงแล้วแม้แต่ค่าเงินบาทก็ย์งมีการปรับด้วขึ้นและลง แต่เทียบถ้บเงินสกุลอื่น ม้น เปลี่ยนแปลงในทุกๆ วินาที แต่เราไม่ได้สังเกตเพราะเราย์งคงใช้เงินบาทซื้อสินค้าและไม่ได้ต้องการเงิน สกุลอื่น ม้นิสะท้อนถึงความแน่นอนของธรรมชาติในเรื่องของ “ความไม่เที่ยง” นั๋นเอง.. แล้วม้นเกี่ยว อะไรถ้บการลงทุนล่ะ ที่ม้นิเกี่ยวก็คือ เราไม่ควรยึดติดถ้บอะไรเพียงประเภทหนึ่ง ความกระจายความ เสี่ยงออกไปในหลายๆขาย สระ น้ำ เป่า ลม มือ สอง ส่วน ไม่กองสินทรัพย์ทุกอย่างไวิในรูปเดียวถ้บ เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่ คาดคิดก็อาจทำให้เสียหายหนักได้...

 

และหากเรามองการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่งสองแบบแล้ว เราจะสังเกตเห็นว่าสินทรัพย์การลงทุน บางอย่าง มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่งในแบบที่หนึ่งและแบบที่สอง ยกด้วอย่างเช่น ฝากเงินหรือซื้อ พีนิธท้ตรได้ดอกเบี้ย ซื้อหุ้นได้ปนิผล เป็นด้น แต่สินทรัพย์บางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในแบบที่ สองเท่านั้น เช่น ทองค่าหรือโลหะต่างๆ หรือแม้แต่สัญมณี เป็นด้น ก็เพราะจำหน่าย สระ น้ำ เป่า ลมว่าด้วม้นเองไม่ไดีไปทำ ประโยชน์อะไรให้เกิดรายได้ขึ้นมา นอกเสียจากการเป็นสินค้าประเภทหนึ่งเท่านั้น ราคาของม้นจึงขึ้นอยู่ ถ้บการตีความมูลค่าในช่วงเวลาหนึ่งๆ เท่านั้น.. แล้วผมกำสังด้องการส

 

ในช่วงตอนแรกๆ ผมกล่าวถึง “เงินเฟ้อ’ ซึ่งก็คือการที่เงินลดมูลค่าลง ม้นมาถ้ดกร่อนเงินในกระเปาเรา จากการที่ราคาสินค้าที่สูงขึ้น ทุกรัน ทุกรัน ทุกรัน  เราก็คงพบว่าถ้าเราฝากเงินในธนาคารหรือซื้อฟ้นิธท้ตรนั้น ด้นเงินสระ น้ำ เป่า ลม intexของเราก็จะถูกเงินเฟั อถ้ดกร่อนมูลค่าของม้นลงไปเรื่อย ๆ คือเงินด้น

 

ม่นิลดลง สระน้ำเป่าลม สไลเดอร์ แต่เราก็ยํงืได้ดอกผลจากการที่เงินของเราไปสร้างประโยชน์ แต่เราก็ต้องรอลุ้นว่าเงินเฟ้ อม่นิจะ วิ่งมาทินดอกผลที่งอกเลยหรือไม่ หรือว่ามินิแซงไปแล้ว

 

ขณะที่การลงทุนในทองคำหรือโลหะหรือล้ญมณี ก็ถือว่าเป็นสินค้าประเภทหนึ่ง เช่นเดียวค้บ หมู เห็ด เป็ด ไก่ ทิวไป จึงเป็นสินทรัพย์ที่สามารถปัองค้นค้ตราเงินเฟ้อได้เพราะเงินเฟ้อค้ดกร่อนมูลค่า ของเงิน พอเงินลด

มูลค่าลง ก็ต้องซื้อสินค้าแพงขึ้น ราคาทองค่า และอื่นๆ ก็จะปรับด้วขึ้นโดยปริยาย แต่ ข้อเสียคือ ถ้าเราไม่นำมาแปรรูป หรือนำมาใช้ประโยชน์ ม่นิก็จะไม่มีดอกผลให้เรา ด้งเช่น การซื้อทองค่า แท่ง หรือเพชร เก็บไว้สระ น้ำ เป่า ลม มือ สอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเป็นการเปลี่ยนแปลงมไาจะเป็นในทางที่เพิ่มขึ้น จาก ด้ตราเงินเฟ้อ และจากความต้องการ

ที่มากขึ้นนั๋นเอง ตอนนี้บางคนคงเกิดค่าถามในใจว่า ทำไมทองถึง ขึ้นราคาเยอะล่ะ ทง ๆที่อัตราเงินเฟ้ อก็ไม่ไต้สูง.